Rūjiena.lv

“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

2020-06-02

Rūjienas novada pašvaldība aicina atkārtoti pieteikties skolēnus vecumā no 15-20 gadiem, kuru deklarētā dzīves vietas adrese ir Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, skolēnu vasaras darbos jūlijā un augustā. Skolēnu vasaras darbs tiek organizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk NVA).
1. Pieteikšanās telefoniski pa tālruni 29243913 pie Teiksmas Dreimanes no 02.06.2020. līdz 08.06.2020. Skolēni vasaras darbiem tiks reģistrēti pieteikšanās secībā uz konkrētu darba vietu.
2. Elektroniski NVA mājaslapā reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2020.gada 10.jūnija līdz 17.augustam. Reģistrēšanās tiks atvērta pa reģioniem:11.jūnijā – Vidzemes reģions
(Par piešķirto darba vietu skaitu Rūjienas novada pašvaldībai NVA lems pēc visu pieteikumu saņemšanas izlozes kārtībā, iespējams, visas pieteiktās darba vietas netiks apstiprinātās!)