Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas kapsētās veikta ikgadējā nekopto kapavietu apzināšana

2020-05-20

Rūjienas novada pašvaldības kapavietu apsekošanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), pamatojoties uz Rūjienas novada domes 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.11/2019 “Rūjienas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) VIII. nodaļas “Nekoptas kapavietas aktēšana” 47.punktu un XI. nodaļas “Noslēguma jautājumi” 61.punktu, reizi gadā apseko nekoptās kapavietas.

Par nekoptām kapavietām (laika posmā no 2016.gada līdz 2019.gadam) Komisija atzinusi - Bērtuļa kapsētā 74 un Skudrītes kapsētā 189 kapavietas, kuru lietotāja vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma

Pilna informācija: atvērt jaunā logā