Rūjiena.lv

Rūjienas novadā pagarināts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš

2020-04-15

Ar Rūjienas novada domes 2020.gada 2.aprīļa lēmumu nekustamā nodokļa samaksas termiņi par Rūjienas novada administratīvajā teritorijā esošu  īpašumu (31.marts, 15.maijs, 17.augusts un 16.novembris) pārcelti uz 15.novembri.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz 2020.gada 20.martā pieņemtā likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Civid-19 izplatību” 4.panta nosacījumu, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

Lēmums neattiecas un netiek piemērots uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nekustamā īpašuma nodokļiem un nokavējuma naudām.