Rūjiena.lv

Neapzinīgi Rūjienas novada iedzīvotāji apdraud atkritumu šķirošanas punktu pastāvēšanu

2020-04-15

Rūjienas pilsētas teritorijā, kā arī novada pagastos, ir izveidotas 28 atkritumu šķirošanas vietas, kas paredzētas papīra, PET pudeļu, polietilēna, metāla, pudeļu un burku stikla šķirošanai. Kaut arī šajos konteineros stingri aizliegts mest sadzīves atkritumus, daļa iedzīvotāju šo aizliegumu nekaunīgi ignorē un sabojā šķirotos atkritumus, kas kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu preču un izejvielu ražošanai. Šāda rīcība novada nodokļu maksātājiem rada arī ievērojamus finansiālus zaudējumus, jo par nešķirotajiem atkritumiem pašvaldībai ir jāmaksā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam ZAAO - pērn neapzinīgo iedzīvotāju nevietā atstātie atkritumi izmaksāja turpat divus tūkstošus eiro. Tāpat sadzīves atkritumu atstāšana pie šķirotajiem ir necieņas izrādīšana iedzīvotājiem, kas godprātīgi izmanto atkritumu šķirošanas iespēju bez maksas.

Lai risinātu esošo situāciju, pašvaldība uzsākusi video novērošanas kameru izvietošanu pie šķirošanas vietām, tiks veikta arī pārvietojamo kameru izvietošana. Tuvāko mēnešu plānots nodrošināt videonovērošanu pilnīgi visos pilsētas un pagastu šķirošanas punktos.

Tā kā daļai iedzīvotāju joprojām nav noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu un līdz šim veiktās pārrunas un izsūtītie rakstiskie brīdinājumi situāciju uzlabojuši tikai nedaudz, Rūjienas novada pašvaldība, sadarbībā ar pašvaldība policiju, pret mājsaimniecībām bez atkritumu apsaimniekošanas līguma vērsīsies ar lielāku bardzību, tai skaitā piemērojot normatīvajos aktos paredzētās soda naudas. Iedzīvotāju atbildību attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu regulē Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.pants, kā arī Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksa 75.pants, kas par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā paredz uzlikt naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro.

Rūjienas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas vēl nav noslēguši sadzīves atkritumu izvešanas līgumu ar uzņēmumu ZAAO, to izdarīt nekavējoties, lai izvairītos no soda piemērošanas. Savukārt iedzīvotājus, kas novērojuši negodprātīgu rīcību atkritumu šķirošanas vietās, pašvaldība aicina vērsties Nekustamo īpašumu nodaļā pa tālr. 25662217

Gadījumā, ja tuvākajā laikā situāciju neizdosies mainīt, pašvaldība būs spiesta slēgt iedzīvotājiem šobrīd bez maksas pieejamos šķirošanas punktus.