Rūjiena.lv

Rūjienas novada sociālais dienests informē

2020-04-15

Pamatojoties uz MK 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” uz laiku līdz 2020.gada 14.aprīlim ir noteiktas izmaiņas sociālā dienesta darbā:

  1. 1. Rūjienas novada sociālais dienests pārtrauc uz ārkārtējas situācijas laiku klientu pieņemšanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā vai gadījumos, ja klients sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi. Sazināties ar sociālajiem darbiniekiem var rakstot uz elektroniskā pasta adresi : dienests@rujiena.lv , vai zvanot uz mobilo tālruni 29243913 vai 64268111, 64268110. Iesniegumus iespējams sūtīt elektroniski vai ievietot kastītē, kas novietota pie Rūjienas  novada domes klientu apkalpošanas centra durvīm Raiņa iela 3, Rūjiena.
  2. 2. Personām vai ģimenēm, kurām ārkārtējas situācijas laikā beidzas termiņš izziņām par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam, šo izziņu derīguma termiņš tiks pagarināts uz ārkārtējas situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējas situācijas beigām. Uz doto brīdi tas būs līdz 31.05.2020. Tās nozīmē, ka, ja trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss beidzas 31.03.2020. vai 30.04.2020. personām uz dienestu nav jānāk. Sociālie darbinieki sazināsies ar jums un informēs par veiktajām izmaiņām. Tā izziņa, kas ir izsniegta ir derīga līdz 31.05.2020., kā arī saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi.
  3. 3. Personām, kurām ir veikta trūcīgas un maznodrošinātas personas izziņu pagarināšana un, ja izziņā ir ieraksts, ka atbilst statusam, lai saņemtu ES atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas ir iespēja saņemt:
  • personām vai ģimenēm, kurām statuss beidzas 30.03.2020. papildus 2 pārtikas pakas un1 higiēnas paku,
  • personām vai ģimenēm, kurām statuss beidzas 30.04.2020. papildus 1 pārtikas paku un1 higiēnas paku.
  1. 4. Personām, kuras sniedz valsts finansētus asistenta pakalpojumus par ikmēneša atskaišu iesniegšanu sazināties ar sociālo darbinieci, zvanot pa iepriekš norādītajiem telefona numuriem.
  2. 5. Uz ārkārtējas situācijas laiku tiek pārtraukta apsekošana dzīvesvietā, izņemot gadījumus, ja pastāv augsti riski bērnu vai pilngadīgu personu drošībai un dzīvībai, kā arī ārkārtas gadījumos.
  3. 6. Uz ārkārtējas situācijas laiku esam pārtraukuši senioru, kuri sasnieguši 80, 85 vai 90 un vairāk gadu vecumu sveikšanu. Visi seniori, kuru dzīves jubilejas ir šajā laikā tiks sveikti pēc ārkārtējas situācijas beigām.
  4. 7. Personas vai ģimenes, kuras ārkārtējas situācijas laikā ir nonākušas krīzes situācijā, vai arī personas vai ģimenes, kuras atrodas pašizolācijā un nav pieejamas atbalsta personas, lai nodrošinātu pamatvajadzības, sazināties ar sociālo dienestu.