Rūjiena.lv

2020-04-15

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu