Rūjiena.lv

Informācija Rūjienas novada iedzīvotājiem saistībā ar valstī līdz 14.aprīlim izsludināto ārkārtējo situāciju
Informācija atjaunota 19.03.2020. plkst. 14:30

2020-04-15

Saistībā slimības Covid-19 izplatību Latvijā līdz Lieldienām izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

Ārkārtējā situācija ir spēkā no š.g. 12.marta līdz 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību.

Informācija par izglītības iestādēm:

 • No 2020.gada 13.marta pārtraukta mācību procesa norise klātienē Rūjienas vidusskolā, nodrošinot mācības attālināti. Ieeja skolā ārkārtējās situācijas laikā būs slēgta. Ģimenes, kurās nav ierīču ar interneta pieslēgumu, nedēļas mācību plāna izdruku un citus skolotāju atstātos materiālus varēs saņemt skolā, Rīgas ielā 30, lietvedībā katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 64268136. Informācijas noskaidrošanai skola aicina primāri izmantot e-klasi, kur tiks publicēta visa aktuālākā informācija, kā arī sazināties telefoniski:
  • Direktora pienākumu izpildītāja Nelda Jaunzeme 26498010,
  • Aiga Siliņa 20212735
  • lietvedība 64268136, 64268138
  • IT speciālists Ervīns Auniņš 28321015
  • Saimnieciskie jautājumi Gedimins Strazdiņš 20284430.
 • Pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise (treniņi, sacensības, mēģinājumi, skates). 

Informācija par pirmsskolas izglītības iestādi:

 • Rūjienas SPII “Vārpiņa“ tiek nodrošināta dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 

Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iestādēm:

 • Ar 13.martu atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi virs 200 cilvēkiem. Rūjienas kultūras namā un tautskolā pasākumi nenotiks!
 • Rūjienas izstāžu zāle šajā laikā tiek slēgta publiskiem apmeklējumiem, nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr.26381413
 • Rūjienas novada Tautskola tiek slēgta nodarbībām un publiskiem pasākumiem, nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr. 22002268
 • Rūjienas novada tūrisma informācija centrs tiek slēgts, nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr.22002268
 • Rūjienas kultūras nams atceļ visas nodarbības, amatierkolektīvu mēģinājumus, koncertus, teātra izrādes, balles un tradīciju pasākumus. Nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr. 29430703, 26313132
 • Lodes kultūras nams atceļ visas nodarbības, amatierkolektīvu mēģinājumus, koncertus, teātra izrādes, balles un tradīciju pasākumus. Nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr.28362011
 • Rūjienas Sporta halle ārkārtējās situācijas laikā apmeklētājiem slēgta.
 • Saziņai ar Rūjienas novada pašvaldības darbiniekiem, pirmām kārtām izmantot elektronisko pastu un tālruni. Aktuālā informācija un kontakti pieejami arī interneta vietnē rujiena.lv. Iesniegumus pašvaldības iestādēm iespējams atstāt pastkastē, kas atrodas pie Pašvaldības ēkas Rūjienā, Raiņa ielā 3 (ieejas durvis uz VPVKAC).

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ PAŠVALDĪBAS ĒKĀ IEEJA SLĒGTA!

 • Rūjienas novada bāriņtiesa sniedz konsultācijas tikai attālināti, kā arī neveic izbraukuma pakalpojumu sniegšanu. Lai saņemtu konsultāciju, aicinām sazināties ar Rūjienas novada bāriņtiesu, zvanot: 26226768 bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei Melbārdei. Dokumentus bāriņtiesai lūdzam iesniegt, tos nosūtot elektroniski uz dace.melbarde@rujiena.lv, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Pašvaldības ēkas Rūjienā, Raiņa ielā 3 (ieejas durvis uz VPVKAC).

Rūjienas novada bāriņtiesas plānotās un citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes tiks veiktas pēc 2020.gada 14.aprīļa. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Rūjienas novada bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

 • Rūjienas novada sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kam nepieciešama sociālā dienesta palīdzība, dienestā griezties tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, pirmām kārtām izvēloties telefonisku saziņu par tālr.: 64268111, 29243913, 26424540. Sociālais dienests izbraukumus pie klientiem veiks tikai izņēmuma gadījumos.
 • Ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru lūdzam sazināties telefoniski par tālr. 64263706, 66954842 vai elektroniski rujiena@pakalpojumucentri.lv un visus klātienes apmeklējumus, kas nav steidzami, atlikt uz laiku pēc ārkārtējās situācijas.
 • Rūjienas novada dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamības gadījumā sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar dokumentu izsniegšanu. Ārkārtējās situācijas laikā netiek izsniegtas dokumentu kopijas un atkārtoti izsniedzamie dokumenti.
 • Rūjienas multifunkcionālais Jauniešu iniciatīvu centrs - slēgts
 • Rūjienas pilsētas bibliotēka, kā arī Ipiķu, Jeru, Vilpulkas, Lodes pagastu bibliotēkas - slēgtas. Nepieciešamības gadījumā, lūdzam telefoniski sazināties ar bibliotekārēm: http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=59&l=lv
 • SAC Lode un SARC "Rūjienas senioru māja" ārkārtējās situācijas laikā apmeklējumi liegti.
 • Pagastu pārvaldes būs pieejamas ierastajā laikā, tomēr iedzīvotājiem ieteicams sazināties elektroniski vai pa telefonu, visi publiskie pasākumi pagastu pārvaldēs ir atcelti.
 • Rūjienas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī neapmeklēt publiskas vietas, piemēram, veikalus bez īpašas vajadzības.

Rūjienas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus atbildīgi izturēties arī pret  informācijas saturu, ko viņi publicē un izplata sociālajos tīklos, lai netiktu radīta panika. Oficiāla informācija atrodama pie oficiāliem informācijas avotiem un kanālos: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757.