Rūjiena.lv

Valstī pārtraukta mācību procesa norise klātienē

2020-03-13

Šeit: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3952-lidz-14-aprilim-valsti-partraukta-macibu-procesa-norise-klatiene-visas-izglitibas-iestades IZM informācija par rīcību ārkārtas situācijā, kā arī saite, lai lejuplādētu iesniegumu PII, kas jāaizpilda vecākiem un arī anketa, kas jāaizpilda izglītības iestāžu vadītājiem par iespēju veikt attālināto mācīšanu.

Būsim atbildīgi, veiksim norādītos pasākumus, un mainām ieradumus