Rūjiena.lv

Digitalizēts Rūjienas kultūrvēstures mantojums un vēsturiskie iedzīvotāju reģistri

2020-03-12

2020. gads Rūjienai ir jubilejas gads. Atzīmējot pilsētas pirmo simtgadi, Rūjienas novada pašvaldība, sadarbībā ar interneta vietni Latvijas dzimtas (www.latvijasdzimtas.lv), izveidojusi digitalizētu Rūjienas kultūrvēsturisko datu bāzi www.saknesrujiena.lv. Tajā atrodams sistematizēts un digitalizēts Rūjienas baznīcu grāmatu, tautas skaitīšanu un citu personu reģistru arhīvs, kā arī pārrakstīti dokumenti (rokraksti) par Rūjienu un tās apkārtni vēsturisko muižu lokācijas ietvaros.
Vietnē izveidota arī Rūjienas interaktīvā karte par Rūjienas un Rūjienas apkārtnes ielām, ēkām un citiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, saistot tos ar Rūjienai vēsturiski piederīgām personām.
Jaunajā digitālajā resursā kultūrvēsturiskais mantojums pieejams sabiedrībai interesantā un interaktīvā veidā - saprotams un viegli lietojams, lai ikvienam, kura saknes meklējamas Rūjienas pusē, ir iespējams tās identificēt un stiprināt, izjūtot piederību šai vietai.