Rūjiena.lv

Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu Rūjienas novadā

2020-01-31

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu Rūjienas novadā no 2020.gada 16.janvāra līdz 2020.gada 14.februārim, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu un saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2019.gada 27.decembra rīkojum Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”:
  • 1. Noteikt parakstu vākšanas vietu Rūjienas novadā:
    • 1.1. Rūjienas novada pašvaldības telpās – Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā.
  • 2. Noteikt parakstu vākšanas darba laiku:
    • 2.1. pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 – 13.00,
    • 2.2. Otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 – 19.00.
Informācija par parakstu vākšanu CVK internet vietnē