Rūjiena.lv

Par projekta "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "M. GRŪSLES ĀRSTA PRAKSE"" uzsākšanu

2019-12-16

“MARIKAS GRŪSLES ĀRSTA PRAKSE”, SIA ar 2019. gada oktobri uzsākusi realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda / ERAF / finansēto projektu “ Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "M. GRŪSLES ĀRSTA PRAKSE". / Nr. 9.3.2.0/19/A/029 /. Projekta mērķis: Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA "M. Grūsles ārsta prakse".