Rūjiena.lv

Par LEADER projekta "Inventāra iegāde šūšanas darbnīcas pakalpojumu attīstībai" uzsākšanu

2019-12-16

Rūjienas novada uzņēmēja Lilita Baune ar 2019. gada oktobri uzsākusi realizēt LEADER projektu "Inventāra iegāde šūšanas darbnīcas pakalpojumu attīstībai" / Nr. 19-09-AL29-A019.2101-000003 /, kas ir ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai / ELFLA / finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbalstu.