Rūjiena.lv

Paziņojums par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu

2019-10-25

Rūjienas novada pašvaldība paziņo, ka ar Rūjienas novada domes 2019. gada 17.oktobra domes lēmumu (protokols Nr.14, 9§) apstiprināta Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

Ar apstiprināto Rūjienas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam var iepazīties:
  • Klātienē Rūjienas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 4, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240;
  • pašvaldības tīmekļa vietnes www.rujiena.lv sadaļā Plānošana/Attīstības programma 2019.-2025;
  • valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16077."