Rūjiena.lv

RŪJIENAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANU

2019-04-02

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, Rūjienas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt kandidātus darbam:

 • Rūjienas pilsētas vēlēšanu iecirkņa Nr. 918 komisijā (Rūjienas novada pašvaldība, Raiņa iela 3, Rūjiena),
 • Ipiķu pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 923 komisijā (Ipiķu pagasta pārvalde, Papardes, Ipiķi, Ipiķu pagasts),
 • Jeru pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 924 komisijā (Jeru pagasta pārvalde, Jeru skola, Endzele, Jeru pagasts),
 • Lodes pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 929 komisijā (Lodes pagasta pārvalde, Lieplejas, Lode, Lodes pagasts),
 • Vilpulkas pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 939 komisijā (Vilpulkas pagasta pārvalde, Pagastmāja, Vilpulka, Vilpulkas pagasts)

Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas notiks 2019.gada 25.maijā.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas darba nodrošināšanai nepieciešami 7 komisijas locekļi.

  Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
 • 1.Reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām.
 • 2.Vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā 10 vēlētāji.
 • 3.Rūjienas novada vēlēšanu komisijas loceklim.
  Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
 • 1.Kurš prot latviešu valodu.
 • 2.Kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
 • 3.Kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs.
 • 4.Kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Rūjienas novada domes deputāts.
 • 5.Kurš nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajai veidlapai www.cvk.lv

Pieteikuma veidlapa

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu uzvārdu, vārdu personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 11.aprīlim plkst. 17.00, Rūjienas novada pašvaldībā Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā. Tālr.64263149, 29497773 (vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Ferdere).