Rūjiena.lv

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē!

2019-02-06

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2019., izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS https://eps.lad.gov.lv/login) ir iespējams iesniegt lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījumus 2019.gada Vienotā iesnieguma sezonai.

Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:

  • iekļaut lauku blokā sakoptu platību (informāciju, kā jābūt sakoptiem laukiem, lai tos iekļautu lauku blokos, skatīt šeit) vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību;
  • pievienot jaunus ainavas elementus (koku vai krūmu pudurus vai akmeņu kaudzes un dīķus);
  • izveidot lauksaimnieka lauku bloku (nošķirt savu apsaimniekoto platību no kaimiņu apsaimniekotajām platībām).

Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā http://karte.lad.gov.lv/, kurā ir apkopota aktuālā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavas elementiem lauku blokos.

Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30ha.

PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU. LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM, JUMS BŪS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 201 9.GADAM!