Rūjiena.lv

Rūjienas mūzikas skolas audzēkņi plūc laurus Pūšaminstrumentu spēles Valsts konkursa II kārtā

2019-01-23

Šā gada 16. un 17. janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā pulcējās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārtas dalībnieki no visas Vidzemes. Rūjienas Mūzikas skolu pārstāvēja 8 audzēkņi: Jete Lāce, Sigita Alziņa, Megija Šmite, Emīls Rihards Kolosovs, Laura Neilande, Toms Kristiāns Dimitris, Evelīna Šīmane un Ričards Krūmiņš.

T. K. Dimitra (trompetes spēle, 2. vieta) un R. Krūmiņa ( tubas spēle, 1. vieta) sniegumu žūrija augstu novērtēja, un viņi tika izvirzīti uz III fināla kārtu Rīgā. 3. vietas diplomus ieguva M. Šmite (saksofona spēle), E. R. Kolosovs (trompetes spēle), Evelīna Šīmane (flautas spēle) un atzinību saņēma Sigita Alziņa (klarnetes spēle).

Paldies pedagogiem un koncertmeistariem par ieguldīto darbu un pacietību! Priecājamies par katra audzēkņa sniegumu un vēlam veiksmi Tomam Kristiānam un Ričardam noslēdzošajā Valsts konkursa kārtā!