Rūjiena.lv

Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbības teritorijas iedzīvotāju aptaujas anketa

2019-01-07

Šobrīd biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir esošā plānošana perioda SVVA stratēģijas ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz VRG iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām.

Lai novērtētu, cik veiksmīgi īstenota iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un projektu iesniedzēju pozitīvo un negatīvo aspektu pieredze, lūdzam, Jūs aizpildīt aptaujas anketu.

Links uz aptauju: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb9SvWWfHcml23YvHCv9Kmg1UJphtoHP9LcYHvCOVz9Y2YkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR19fmMbYoJwE7fEZ6kjunZIpmFf8TjO0n0B3cz5FGovYopXNhSDYw_rikM

Aptaujas aizpildīšanas laiks ir līdz 2019.gada 10.janvārim.

Informāciju par biedrības darbību var atrast mājaslapā: www.nosalacaslidzrujai.lv un facebook kontā!