Rūjiena.lv

Aicinām pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai projektā “Vidzeme iekļauj”

2018-07-18

Nospiediet uz bildes, lai apskatītu pilnā izmērā (atvērsies jaunā logā)

Rūjienas novada Sociālais dienests sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, projekta “Vidzeme iekļauj”, identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/003 ietvaros, aicina vecākus un audžuvecākus, kuriem ir bērns ar funkcionālajiem traucējumiem un kuram ir noteikta invaliditāte, līdz 2018.gada 31.augustam, pieteikt bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai deinstitucionalizācijas projektā. Projekts paredz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

Pēc bērna izvērtēšanas tiek sastādīts individuālais atbalsta plāns, kurā tiek norādīti bērnam nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, piemēram, smilšu terapija, psihologs, fizioterapeits, Kanisterapija, mākslas terapija u.c.. Lai pieteiktu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai, vecākam vai audžuvecākam ir jāraksta iesniegums savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Pēc bērna individuālā atbalsta plāna saņemšanas vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegumu, tajā norādot, pie kura speciālista un kādu pakalpojumu vēlas savam bērnam saņemt atbilstoši atbalsta plānā noteiktajam.

Projekta laikā, bērnam ir iespēja saņemt līdz 40 pakalpojuma reizēm pie vecāku izvēlēta speciālista. Ja vecākam nepieciešamais speciālists nav zināms, tad to nodrošina sociālais dienests. Piemēram, ja bērns ir gājis uz smilšu terapiju un bērnam ar speciālistu ir izveidojies labs kontakts, tad iesniegumā, vecāks norāda, ka vēlas saņemt pakalpojumu pie konkrētā speciālista. Ja bērnam ir nepieciešams rehabilitācijas pakalpojums, bet vecākam nav zināms, kurš speciālists šo pakalpojumu var sniegt, tad sociālajam dienestam ir jāveic tirgus izpēte un jāiepērk pakalpojuma sniedzējs.

Projekta laikā, arī vecāki un audžuvecāki var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus- psihologu, rehabilitologu, fizioterapeitu vai izglītojošas atbalsta grupas nodarbības. Pakalpojumu var saņemt viens vai abi bērna vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes.

Aicinām vecākus, kuriem ir bērns kuram ir noteikta invaliditāte vērsties Rūjienas novada Sociālajā dienestā, lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai. Liels paldies tiem vecākiem , kuri jau ir pieteikušies!