Rūjiena.lv

Ģerboņu siena reģistrēta "100 darbi Latvijai"

2018-07-13

Ģerboņu siena, kas ir visu pašvaldību dāvinājums Latvijai simtgadē un tika atklāta 26. jūnijā Rīgā, reģistrēta kā vides iniciatīva “100 darbi Latvijai”.

Plašāka informācija apskatāma šai aktivitātei speciāli izveidotajā interneta vietnē:

http://www.100darbilatvijai.lv/2018/07/10/pasvaldibas-latvijai-simtgade-davina-ipasi-apgleznotu-gerbonu-sienu/ .