Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas svētki: sacensības orientēšanās labirintā [nolikums]

2018-07-18

Sestdien, 4.augustā pl.10.00-14.00 sacensības orientēšanās labirintā.

Rūjienas pilsētas svētku sacensības orientēšanās labirintā

Sacensības organizē.

Rūjienas pilsētas pašvaldība un Ziemeļvidzemes orientēšanās centrs
Galvenais tiesnesis Līga Valdmane.

Vieta un laiks.
4. augustā
- no pl.10.00 līdz 12.00, Rūjienas centrā

Dalībnieki
S12, V12 — startē 2006. gadā dzimuši un jaunāki
S16, V16 — startē 2002.-2005. gadā dzimuši
S21, V21 — atklātā grupa

Programma un norise
Kalna skvērā izveidota labirinta shēma, kurā izvietotie kontrolpunkti jāatrod pavēles secībā (KP iziešanas secība no 1-15), piemērota jebkuram vecumam gan ar, gan bez priekšzināšanām orientēšanās sportā.
Dalībnieks ierodas starta teltī, reģistrējas un saņem elektronisko atzīmēšanās karti, startā dalībnieks saņem labirinta shēmu ar tajā iezīmētajiem kontrolpunktiem (KP). KP ir sanumurēti no 1-15. Dalībnieka uzdevums iespējami īsākā laikā atrast un atzīmēties KP pēc kārtas, sākot ar 1, tad 2....līdz 15, doties uz finišu, atzīmēties finiša KP. Pēc distances dalībnieka rezultāts tiek pārbaudīts un viņš saņem rezultāta izdruku.
Dalībniekam aizliegts kāpt pāri vai izlīst pa apakšu lentām, nedrīkst atzīmēties KP liecoties pāri lentai.
Starts brīvi izvēlētā laikā no pl. 10.00 līdz 12.00.
Apbalvošana pl. 12.30

Vērtēšana.
Tiek summēts divu dažādu distanču kopējai laiks, augstāku vietu ieņem dalībnieks ar mazāko laiku.
Apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā atsevišķi vīriešus un sievietes.

Dalības maksa.
Bez maksas.

Papildus informācija.
Līga Valdmane — 28626763.

Lejupielādēt nolikumu