Rūjiena.lv

Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu Rūjienas novadā.

2018-07-04

Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība.

2018.gada 20.martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”

Sakarā ar 1991.gada barikāžu muzeja ekspozīcijas pilnveidošanai veicamajiem remontdarbiem no 16.07. līdz 28.07. 2018.gadā biedrības ēka Krāmu ielā 3 apmeklētājiem būs slēgta apliecības barikāžu dalībniekiem tiks izsniegtas izbraukumos uz Latvijas novadiem.

24.jūlijā apliecību izsniegšana notiks Rūjiena, Rūjienas novada Tautskola, Skolas ielā 8a , laika posmā no 09.00 līdz 17.00, tālrunis, kur iepriekš pieteikties 26237444 (darbdienās no plkst.9.00-12.00)

Būsim pateicīgi, ja savlaicīgi šajā datumā pieteiksieties uz noteiktu laiku, lai izvairītos no liekas gaidīšanas rindā.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un peronu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).