Rūjiena.lv

Kādu testamenta formu izvēlēties – publisku vai privātu?

2018-06-20

Latvijā ir atļauts taisīt divu veidu testamentus – pašu testatoru ar roku rakstītus un pie notāra sastādītus. Pašlaik vēl mantojuma lietās tiek pieņemti arī testamenti, kas rakstīti ar datoru un uz kuriem testators ir vien uzlicis savu parakstu divu liecinieku klātbūtnē. Taču kopš 2014. gada 1. jūlija tādu dokumentu taisīt vairs nedrīkst, bet saskaņā ar jaunāko Tieslietu ministrijas iniciatīvu arī lietot un iesniegt mantošanas procesā tos varēs vairs tikai līdz 2020. gada 31. decembrim.

Šis divarpus gadu periods būs kā pārejas laiks, lai cilvēki, kuri joprojām glabā testamentu, kādu bija atļauts taisīt līdz 2014. gada 1. jūlijam, varētu savu pēdējo gribu izteikt kādā no šobrīd pieļautajām formām – paša rakstītā vai pie notāra sastādītā testamentā.

Par būtiskākajām abu testamenta formu atšķirībām - pielikumā (lejupielādēt).