Rūjiena.lv

Tiks mainīti mobilitātes atbalsta programmas nosacījumi bezdarbniekiem

2018-05-11

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras sanāksmē tikšanās laikā ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem tika panākta konceptuāla vienošanās par grozījumu virzīšanu Ministru kabineta noteikumos, lai veiktu izmaiņas mobilitātes programmas nosacījumos, tajā skaitā, izvērtējot iespēju palielināt finansiālo atbalstu un programmas ilgumu.

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes priekšsēdētājs Dīns Cielavs atzīst, ka ir atrasts kopsaucējs ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem par nepieciešamību mainīt esošo regulējumu, saistībā ar mobilitātes programmas darbību, lai tas būtu daudz efektīvāks un pielāgots reālajai situācijai, lai patiešām darba meklētājam būtu stimuls un, galvenais, iespējas kaut ko mainīt dzīvē, neizbraucot no valsts. Darba meklētājiem, kuri ir ne tikai laukstrādnieki, būs papildus iespējas atrast darbu ar valsts piešķirtu finansējumu, kas bieži vien ir vienīgais atbalsts. Kamera ir izteikusi priekšlikumu pagarināt mobilitātes programmu no 4 uz 6 mēnešiem un attiecīgi palielināt pabalsta apmēru no 400 uz 900 euro. Tāpat būtu jāpārskata pabalsta piešķiršanas nosacījumi darba meklētājiem, kas veic sezonas darbu.

Plašāka informācija: Lejupielādēt