Rūjiena.lv

Konsultāciju laiki platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanai [precizējums]

2018-05-02

Lauku attīstības speciāliste Iveta Buņķe konsultēs platību maksājumu aizpildīšanu šādos datumos maija mēnesī
11.05. un 18.05.
Lodes pagasta pārvaldē no 8.00-10.00
Rūjienas pilsētas bibliotēkā 10.30- 12.00
Jeru pagasta pārvaldē 12.30-13.30
Vilpulkas pagasta pārvaldē 14.00-16.00