Rūjiena.lv

Rūvenieši laikmetu maiņā

2018-04-09

Foto

14.aprīlī pl.12.00 Rūjienas kultūras namā

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz priekšlasījumiem veltītiem spožām personībām Rūjienas vēsturē

“Katrs novads saviem ļaudīm uzspiež īpatu iezīmīgumu gan valodā, ieražās, cilvēcīgās attieksmēs, gan gara dzīves izpausmē. Jo patstāvīgāks un bagātāks kāds mūsu dzimtenes novads, jo spilgtākas un izteiksmīgākas tā vispārinātās raksturīgās pazīmes, ko izveidojušas novada bagātākās personības”.

No Arturs Bērziņš. Kāris Zariņš Dzīvē un darbā. Rūja. Londonā MCMLIX

Lektori:

Pauls Daija, Beata Paškevica

,,Rūjienietis un mazsalacietis Gustavs Bergmanis (1749-1814) - latviešu tautasdziesmu krājējs un literāts’’

Andris Vilks

,,Pirmajam profesionālajam latviešu grāmattirgotājam Jānim Alksnim (1818-1912).

Viesturs Zanders

“Apstākļiem spītējot: grāmatnieks Jānis Abučs (1914-1978)”.

Māris Slokenbergs

Manas atmiņas par tēvu Robertu Slokenbergu (1898-1957)

Jānis Krēsliņš

”Ja varat, sēdiet uz debesskrāpju dzegām. Un priecājieties, ka dzīve Rūjienā jums devusi perspektīvas lielu pilsētu saprašanai.”

Sarunu vadīs vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs