Rūjiena.lv

Atbalsts dzīvokļu īpašnieku biedrībām.

2018-02-26

2018.gada 13.aprīlī (atkārtojums 2018.gada 8.jūnijā) - īpašs seminārs tieši dzīvokļu īpašnieku biedrībām un tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas vēl tikai domā par biedrības dibināšanu.

Atbalstot biedrības, šim semināram ir īpaša cena - 49 euro (ja vietu rezervēsiet līdz 28.februārim), sūtot pieteikumu uz e-pastu: seminari@forcelex.lv

"Prasmīga dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana. Problēmjautājumi/risinājumi. Uzkrājumi remontiem (izmaiņas normatīvajos aktos). Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā (spēkā no 06.12.2017)".

Seminārā vienkāršā un interesantā veidā tiks apskatīti svarīgākie jautājumi, kas jāzina biedrībām, kas pašas pilnībā vai daļēji apsaimnieko dzīvojamās mājas, ko dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši savā pārvaldīšanā, risinājumi problēmsituācijās, "zemūdens akmeņi", kā prasmīgi organizēt darbus, sasaukt sapulces, administrēt parādus, veidot uzkrājumus. Tiks apskatīts jaunākais normatīvo aktu regulējums (06.12.2017. spēkā stājušies būtiski grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā) un jaunā kārtība, kādā biedrībām, kas pārvalda dzīvojamās mājas, jāuzskaita dzīvokļu īpašnieku veiktie maksājumi par nākotnē mājā veicamajiem remontiem.

Semināru vadīs lektore Dace Vārna, juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas problemātikā un parādu piedziņas jautājumos, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriskonsulte, Biznesa augstskolas "Turība" lektore.

Vairāk informācijas par visiem pieejamiem semināriem, dienām, laikiem utt. vari atrast šeit - http://www.forcelex.lv/site/

Ieskaties, piesakies, nāc!

Draugiem, kas mūs pazīst, būsim pateicīgi arī par atsauksmēm un mūsu darba novērtējumu - https://www.facebook.com/forcelex/

Ja esat uzņēmums/iestāde, kas vēlas mācīties savā kolektīvā un sava uzņēmuma/iestādes telpās, uzziniet vairāk par mācībām korporatīvajiem klientiem - zvanot uz tel.: 265 373 34

Vairāk informācijas