Rūjiena.lv

Pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties starptautiskam ilgtermiņa projektam darba ar jaunatni kvalitātes celšanai

2018-02-07

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, aicina Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu speciālistus (vai citus darbiniekus, kas atbildīgi par jaunatnes jomu), līdz 16. februārim pieteikties dalībai projektā.

 

Pagājušajā gadā konkurence dalībai projektā bijusi liela, saņemti 42 pašvaldību pieteikumi, no kuriem tikai 7 bija iespējams apstiprināt un sniegt individuālu atbalstu darba ar jaunatni kvalitātes celšanai - Auces novada pašvaldībā, Brocēnu novada pašvaldībā, Dundagas novada pašvaldībā, Kocēnu novada pašvaldībā, Limbažu novada pašvaldībā, Saulkrastu novada pašvaldībā un Valmieras pilsētā.

Nākamajā periodā JSPA plāno turpināt sadarbību ar vēl 7 pašvaldībām.

Vairāk informācijas pielikumā.