Rūjiena.lv

Zvērināta notāre Aina Zvidriņa piedāvā lekciju mantojumu tiesību nozarē

2018-01-30

Temats: ”Ievads mantošanas tiesībās”.

Rūjienas novada Tautskolā
Skolas iela 8a

 

2018.gada 3.februārī pl.11.00

 

Zvērināta notāre Aina Zvidriņa piedāvā
lekciju mantojumu tiesību nozarē

 

Temats: ”Ievads mantošanas tiesībās”.

 

 Kurām personām un pie kādiem nosacījumiem ir mantošanas tiesības Latvijas Republikā. Personas nāve un personu nāves likumiskā prezumpcija. Radinieku mantošana pēc likuma, likumisko mantinieku šķiras un pakāpes. Lejupējo (bērnu) mantošana un pārstāvības tiesības. Piemēri. Latvijas tiesu prakse. Eiropas Savienības Regula mantošanai Eiropas Savienības dalībvalstī, tajā skaitā arī Latvijā kā ES dalībvalstī.

 

Lekcijas apmeklējums bezmaksas.

 

Informācija: A.Zvidriņa 26577766

Rūjienas tautskolas vadītāja Gita Zariņa 26397236