Rūjiena.lv

Gaismas pilī pulcēsies Kārķu pagasta stiprās dzimtas

2018-01-10

Ceturtdien, 11. janvārī, pulksten 12.00 Latvijas valsts simtgades informācijas centrā (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, Mūkusalas ielā 3), notiks Kārķu simtgades kalendāra ekspozīcijas atvēršana, kas veltīta dzimtām, kuras pagastā dzīvo četrās, piecās un vēl vairāk paaudzēs.

 

Pagājušā gada vasarā un rudenī Latvijas valsts simtgades iniciatīvā “Brīvības garša vakar, šodien, rīt” Kārķos veiktas daudzas ekspedīcijas, uzkrāts bagāts foto un digitālu ierakstu materiāls par tās iedzīvotājiem. Šobrīd Kārķu pagastā dzīvo 659 iedzīvotāji. Vairāk nekā pussimts ģimeņu te dzīvo vismaz trīs paaudzēs. Gandrīz visas ģimenes, kuras Kārķos dzīvo vairāk nekā sešās paaudzes, atzīst - tālos senčos ir igauņi. Pārsteidzoši ir arī tas, ka šeit joprojām mīt daudz cilvēku, kuri savā dzīvesstāstā var rakstīt – dzimis Kārķos, Kārķu slimnīcā.

 

Projekta veidotāji pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri ļāva ielūkoties dzimtu albumos, tādējādi atklājot jaunus notikumus un līdz šim nezināmus faktus pagasta vēsturē. Kalendārā ir 12 mēneši, tāpēc no plašā materiālu klāsta izvēlējāmies 12 dzimtas ar stiprām saknēm un kupliem zariem. Kārķos ļoti daudzas ģimenes savstarpēji saprecējušas, itin bieži ir situācijas - kaimiņi ir arī radi. Piedaloties projektā, ģimenes pārstāv vairākas dzimtas, kuru saknes un zari savijušies. Lai mēs spētu pagriezt laika ratu atpakaļ, pie senajām fotogrāfijām ir pievienots 2017. gadā uzņemts foto ar to pašu vietu un pat personu vai viņa pēctečiem.

 

Kārķu simtgades kalendārs ir apliecinājums - viss mainās - laiki, paaudzes, politiskās iekārtas, pārvietošanās līdzekļi, apģērbi, mode, darba rīki, vide, ainava, taču nemainīgas vērtības ir ģimene, dzimta, kas ikvienam dod spēku darboties.

 

Zīmīgi, ka Kārķu simtgades kalendāra ekspozīcijas atklāšana notiks Gaismas pilī – vietā, kur kādreiz bija KĀRĶU sala. 17. gadsimta sākumā ūdensceļu aizsērējumi Daugavā izveidoja nelielas saliņas - Mazo Klīversalu un Kārķu salu, kas vēlāk saplūda kopā ar Klīversalu un izveidoja Lielo Klīversalu.

 

Projekts īstenots Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. „Es esmu Latvija” ir valsts simtās gadadienas svinību vēstījums – aicinājums un atgādinājums, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, veido tās tagadni un liek pamatus rītdienai.