Rūjiena.lv

Meditācija un deja

2018-01-04

Foto
13.janvārī Rūjienas kultūras namā
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS MEDITĀCIJA UN DEJA
Pl. 11.00 – aicināts ik viens interesents
Pl.14.00 – ik viens, kurš jūtas jauns
Vadītāja Evita Pavasare
Plūstošas -Mieru izstarojošas
Ritmiskas-Prieku izstarojošas
Deju meditācijas nodarbības!

Informācija darbdienās Gita Zariņa pa tālruni 26397236
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.