Rūjiena.lv

Tautskolas piedāvājums janvārī

2018-01-04

IEKĻAUJ SAVĀ DIENAS KĀRTĪBĀ  PATSTĀVĪGU MĀCĪŠANOS UN IZAUGSMI!

 

Rūjienas novada Tautskola

Rūjienā Skolas ielā 8a

 

2018.gada janvāra mēnesī piedāvā

 

Aušanas nodarbības  ( tautiskie brunči, lupatu deķi, lina sedziņas)
vadītājas Vija Rulle, Ausma Caune
Individuāla pieteikšanās.

 

Numeroloģija
pasniedzēja Edīte Glāzere
10., 24.janvārī janvārī pl.17.00

 

Onkoloģijas profilakse
pasniedzēja Marika Grūsle
16.janvārī 6.februārī pl.12.00
Rūjienas novada pašvaldības projekts „Esi vesels, Rūjienas iedzīvotāj!”

 

Angļu valoda
vadītāja Daina Tentere
Trešdienās  10.,17., 24., 31.janvārī
Pl.17.00 Angļu sarunvaloda
Pl.18.30 Angļu valoda iesācējiem.

 

Garīgās veselības veicināšana
pasniedzēja Daina Reinfelde
09.janvārī pl.10.00
Iepriekšēja pieteikšanās!
Rūjienas novada pašvaldības projekts „Esi vesels, Rūjienas iedzīvotāj!”

 

Meditācija un deja
pasniedzēja Evita Pavasare
13.janvāri Rūjienas kultūras namā
Pl.11.00 – ik viens interesents
Pl.14.00 – ik viens, kurš jūtas jauns
Rūjienas novada pašvaldības projekts „Esi vesels, Rūjienas iedzīvotāj!”

 

Informācija un pieteikšanās uz nodarbībām:

Rūjienas novada Tautskolas vadītāja Gita Zariņa mob.t. 26397236