Rūjiena.lv

Svētkos sveic Rūjienas Mākslas skolas kolektīvs!

2017-12-24

Foto
Es stāvu liela meža vidū,
Kur egles gaismā zarus mērc.
Un, stariem krītot, ēnām slīdot,
Te gaisma ir vēl vairāk vērts…
/Imants Ziedonis/

Svētkos sveic Rūjienas Mākslas skolas kolektīvs!