Rūjiena.lv

Rūjienas vidusskola sveic svētkos

2017-12-19

Foto
Bagātu, radošu un veiksmīgu 2018.gadu vēl Rūjienas vidusskolas kolektīvs!

 

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,

Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs;

Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu

Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

Lai līdz ar svecēm egles plaukstā zaļā,

Ik mājvieta to brīnumsveci dedz,

Kas dvēseli ver debess gaismai vaļā,

Kur katrs Dieva ceļazvaigzni redz.