Rūjiena.lv

Lūdz atbalstīt Sirdsapziņas skolas attīstību

2017-11-13

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” sadarbībā ar nodibinājumu “Sokrata tautskola” attīsta Sirdsapziņas skolu ar mērķi radīt paraugu izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās kultūras un darba tikuma attīstību, attīstot jauno paaudzi atbilstoši Augstākajām vērtībām, kas būs pamats progresīvas Latvijas sabiedrības attīstībai un nākotnē palīdzēs uzņēmējiem atrast atbildīgus un gudrus darbiniekus. Strādājām pie pilnīgi jauna izglītības satura un pieejas. Vēlamies cieši sadarboties ar uzņēmējiem, lai laicīgi konstatētu kādas kompetences bērniem nepieciešams attīstīt un pakāpeniski sadarbības partneriem sagatavot vērtīgus darbiniekus, kuri strādātu ievērojot Augstākās vērtības.

 

Ar Sirdsapziņas skolas attīstības koncepciju varat iepazīties: Sirdsapziņas skolas attīstības koncepcija_04.11.2017

Lai īstenotu Sirdsapziņas skolas attīstības koncepciju, mums ļoti ir nepieciešams finansiālais atbalsts, īpaši skolas ēkas būvniecībai Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā, Siguldas pagastā, kas būs Sirdsapziņas skolas bāzes vieta, kur jau ir izdarīts ļoti daudz garīguma un darba tikuma attīstībai.

Sokrata tautskolai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas dod iespēju ziedotājiem (gan juridiskām personām, gan fiziskām personām) saņemt nodokļu atlaides. Zemāk Sokrata tautskolas rekvizīti.

Jau iepriekš no sirds Pateicamies visiem atbalstītājiem!

 

Nodibinājums SOKRATA TAUTSKOLA rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008121228
Banka: SEB Banka
Konts: LV75UNLA 0050 0115 02149
Kods: UNLALV2X

Juridiskā adrese: “Rudzu Šukas”, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150

Maksājumā jānorāda, ka tas ir ziedojums Sirdsapziņas skolas attīstībai.

Informācija par piešķirto sabiedrikā labuma status skatīt: http://www.sokratatautskola.lv/wp-content/uploads/Sab.labuma-statuss_ST00011.pdf

Sokrata tautskolas reģistrācijas apliecība: http://www.sokratatautskola.lv/wp-content/uploads/Nodibinajuma-registr.-aplieciba.pdf

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lvwww.domatajs.lv