Rūjiena.lv

Piešķirti Goda pilsoņu un Gada cilvēku tituli

2017-11-03

Nosaukums "Rūjienas novada goda pilsonis" piešķirts

  • Verai Gladkinai  par mūža ieguldījumu medicīnā, iejūtīgu attieksmi un nesavtīgu darbu, rūpējoties par Rūjienas novada iedzīvotāju veselību.
  • Rutai Ansonei  par ilggadēju, nesavtīgu, profesionāli atbildīgu darbu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un aktīvu pašreizējo darbību veselības aprūpē.

Nosaukums "Gada cilvēks - 2017" piešķirts

  • Sannijai Kalniņai  par Pasaules latviešu ģimeņu saieta 3x3 nometnes organizēšanu Rūjienā 2017.gadā, par latviskuma, tradīciju, attiecību un zināšanu kopšanu un vairošanu.
  • Madaram Kalniņam  par Pasaules latviešu ģimeņu saieta 3x3 nometnes organizēšanu Rūjienā 2017.gadā, par latviskuma, tradīciju, attiecību un zināšanu kopšanu un vairošanu.
  • Arturam Gruzdiņam  par veiksmīgu sevis pieteikšanu mūzikas pasaulē un Rūjienas vārda popularizēšanu.

Nosaukums "Gada skolēns 2017" piešķirts:

  • Norbertam Dukuram: Par labām un teicamām sekmēm mācībās, par sasniegumiem bioloģijā un angļu valodā. Par Rūjienas vārda popularizēšanu, iemantojot cieņu un autoritāti gan savā klasē, gan Rūjienas vidusskolā!
  • Renāram Roķim: Par labām un teicamām sekmēm mācībās, par dalību un sasniegumiem Rūjienas vidusskolas Pūtēju orķestrī, kā arī Rūjienas kultūras nama pūtēju orķestrī 'Tālavas taurētājs'. Par goda un cieņas pilnu attieksmi pret savu skolu un novadu, iemantojot cieņu un autoritāti gan savā klasē, gan Rūjienas vidusskolā!
  • Samantai Engerei: Par labām un teicamām sekmēm mācībās, par sasniegumiem bioloģijā. Par Rūjienas vārda popularizēšanu, iemantojot cieņu un autoritāti gan savā klasē, gan Rūjienas vidusskolā!