Rūjiena.lv

Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

2017-11-01

Foto
Rūjienas kultūras nama zālē Upes ielā 9
Pl. 12.00 – aicināts ik viens interesents
Pl.15.30 – ik viens, kurš jūtas jauns

Plūstošas -Mieru izstarojošas
Ritmiskas-Prieku izstarojošas
Deju meditācijas nodarbības!
Kopā vairosim sava ķermeņa ,gara un dvēseles Harmoniju caur deju.  Deja ir ceļš uz laimi.

 

Informācija Gita Zariņa mob.t.26397236


Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.