Rūjiena.lv

Par Rūjienas sporta halli

2017-10-31

Foto
Nedienas ar Rūjienas sporta halles jumta pilēšanu jau ilgāku laiku nodarbina pašvaldības administrāciju un vidusskolas vadību. Satraukušies skolēnu vecāki un citi, kas izmanto novada sporta halli. Nupat nesen no televizoru ekrāniem par šo problēmu Rūjienai norādīja raidījums «Bez Tabu», liekot domāt, ka pašvaldība problēmas risināšanā neko nav darījusi un nedara. Vai tiešām tas tā ir, kāda ir problēmas vēsture un notikumu secība, atbild Rūjienas pašvaldības izpilddirektors Ivo Virsis.

 

 

* 2012.gada vasarā sporta halle nodota ekspluatācijā. Pagāja rudens un ziema.

 

* Pēc gada, 2013.gada 13.jūnijā, kopā ar firmas «Jurevičs un partneri» būvuzraugu Arti Darviņu sastādīts Rūjienas vidusskolas sporta zāles defektu, trūkumu un neizpildīto darbu akts. Uzskaitījums ir uz vairākām lapām. Tajā iekļauti lielāki un mazāki trūkumi gan ēkas fasādē, gan iekšienē, tādi, kas uzskatāmi par būtiskiem, līdz pat tādiem, kam ir tikai vizuāla un estētiska nozīme. Būvniecības darbiem bija divu gadu garantija, un tās laikā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt izlabot jebkādus konstatētos trūkumus. Tāpēc arī, pieaicinot speciālistu, visi trūkumi tika skrupulozi uzskaitīti un pat fiksēti fotogrāfijās. Būvfirma, protams, nebija apmierināta un lielāko daļu no mūsu norādītajiem trūkumiem uzskatīja par piekasīšanos, tomēr garantijas saistības pildīja. Viņu darbu savukārt pārbaudīja būvuzraugs.

Ja jautā, kāpēc būvnieku dotais garantijas laiks tik īss, atbilde ir tajā, ka halles būvniecība un attiecīgi arī iepirkums notika krīzes laikā, un krīze noteica dotos apstākļus un noteikumus, kādiem nācās piekrist, lai halles būvniecību nesadārdzinātu.

Minētajā labojamo darbu uzskaitē, kas tika izveidota 2013.gadā, zāles griestos nekāda pilēšana vēl nav konstatēta un aktā neparādās. Neliela mikroproblēma ar jumtu, kā liecina dokumenti, ir konstatēta aerobikas zālē, kur pie griestiem bija parādījies neliels mitruma pleķis.

 

* 2013.gadā, kad notika Maximas traģēdija, uz visām būvniecības lietām bija saasināta uzmanība. Mēs paši pieaicinājām neatkarīgu ekspertu Aldi Grasmani, kurš izvērtēja šīs ēkas būvkostruktora Kaspara Kurtiša un Grigorija Kameņicka būvkonstrukciju rasējumus. Viņš iesniedza atzinumu un rekomendācijas par viena konstrukcijas mezgla papildināšanu. Šo ekspertīzes slēdzienu mēs iesniedzām arī halles būvniekiem SIA «Ostas celtnieks» kopā ar mūsu sastādīto zāles defektu, trūkumu un neizpildīto darbu aktu. «Ostas celtnieks» gan sākumā nepiekrita, jo uzskatīja, ka ēkas konstrukcija ir gana droša, taču Maximas traģēdijas dēļ pret papildu drošību nevarēja iebilst, un jūlijā atsūtīja vēstuli, ka pēc saskaņošanas ar ekspertu veiks pārbūvi jeb mezgla stiprināšanu, un 2014.gadā to arī izdarīja. Tā kā par būves stiprumu mums vairs šaubu nav, jo ir bijuši pieaicināti neatkarīgi eksperti un labākie valstī.

 

* 2014.gadā, kad vēl ir garantijas laiks, sporta halle ir atkal apsekota un 9.aprīlī vēlreiz sastādīts akts. Uzskaitīto trūkumu saraksts jau ir īsāks nekā pirms gada. Ir pievienoti arī foto materiāli. Arī 2014.gadā jumta tecēšana vēl nav konstatēta. Nav izslēgts, ka kāds piliens rudenī ir parādījies, bet tā nav bijusi akūta problēma.

 

* Garantijas laiks beidzas. Savukārt pilēšanas problēma pakāpeniski pastiprinās. Tā notiek tieši lūku dēļ, kas iebūvētas jumtā ugunsdrošības prasību dēļ, lai izvadītu sadūmojumu, ja tāds būtu. Halles projektēšanas laikā bija prasība iebūvēt piecas lūkas, bet šobrīd noteikumi jau ir mainīti un tik lielai platībai, kāda ir mūsu sporta zāle, tagad būtu jāizbūvē vairs tikai divas lūkas. Tieši lūkas ir tās, ap kurām nav izdevies nostiprināt jumta materiālu tā, lai ūdens intensīvu lietavu laikā netiktu garām.

 

* Mēs uzaicinājām Valmieras firmu «Skārda serviss», kas nodarbojas ar metāla jumtu klāšanu un remontu. Tobrīd pilēšana notika trīs četrās vietās. Firmas speciālisti, apskatījuši jumtu, izteica varbūtību, ka, metāla jumtam saulē uzkarstot, tas izplešas un skrūves vai blīves izkustina, un rodas sūce. Vēl bija minējums, ka tas nav lietusūdens, bet kondensāts. Dažu bojātu vietu dēļ nebūtu saprātīgi mainīt visu 1700 kv.m lielo jumtu, tāpēc tika pieņemts lēmums to remontēt. To mēs uzticējām profesionāļiem, un 2015.gadā  «Skārda serviss» veica jumta seguma iestrādi ap lūkām, jumta seguma pārskrūvēšanu un montāžu ap lūkām u.c. darbus.

 

* 2016.gadā, kad pilēšana turpinājās, «Skārda serviss» atzina, ka šīs problēmas risināšanā ir bezspēcīgi. Meklējām konsultācijas vēl arī pie citiem būvniekiem. Viens variants bija esošajam jumtam uzlikt virsū citu segumu, kā tas līdzīgas problēmas dēļ ir izdarīts Valmieras olimpiskā centra ēkai. Šādu iespēju projektētāji izskata, meklē pareizākos risinājumus, jo mūsu sporta halle ir 3.kategorijas ēka, kurā paredzēts uzņemt vairāk nekā 100 cilvēkus, līdz ar to prasības materiālu izvēlē ir specifiskas.

 

* Šobrīd esam uzrunājuši firmu L4, kas projektēja baznīcas torni, kā arī baseinu. Paredzēts pa ziemu izstrādāt jumta remonta projektu un pavasarī veikt remontu. Pašreiz būvnieks meklē pagaidu risinājumus.

 

* Pašvaldība likumā noteiktā kārtībā gatavo dokumentus par pretenziju izteikšanu sporta zāles būvniekam.

 

* Trešdien, 25.oktobrī, saņēmu Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atzinumu, kurā rekomendēts veikt ēkas jumta remontu vai seguma nomaiņu. BVKB nav aizliedzis ēkas ekspluatāciju un norādījis, ka, konstatējot pilēšanu,  vieta lokāli jānorobežo. Tāpat arī BVKB veica nesošo jumta konstrukciju mērījumus, un tajās novirzes no normas nav konstatētas.

 

* Pašvaldība ieteikusi skolas direktoram, ja konstatēta ūdens pilēšana, līdz problēmas novēršanai sporta nodarbībām izmantot aerobikas, trenažieru zāli, stadionu vai veco sporta zāli.

 

* Skolas administrācija un pašvaldība nekad nav novērsusies no šīs problēmas un ir to risinājusi, piesaistot nozares labākos ekspertus un speciālistus. Būvnieku aprindās runā, ka mūsu sporta halle ir brīnišķīga un skaista celtne, tikai  diemžēl jumta seguma tehniskais risinājums varēja būt labāks. Taču problēma tiks atrisināta.

 

Ilona Dukure