Rūjiena.lv

Programma “Bērnu emocionālā audzināšana”

2017-10-12

Foto
2017.gada oktobrī, novembrī, decembrī
Dārza ielā 8, Rūjienā
notiks nodarbības ciklā “Bērnu emocionālā audzināšana”
Grupu nodarbību vadītāja: Ieva Ruka
kontaktpersona dalībniekiem:
Sociālā dienesta vadītāja Una Sniega, tālr. 26582124
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.