Rūjiena.lv

Meditācija un deja

2017-10-09

Foto
14.oktobrī Rūjienas kultūras namā
neformālās izglītības pasākums "Meditāciju un deja"
Pl. 12.00 – aicināts ik viens interesents
Pl.15.30 - jauniešiem
Vadītāja Evita Pavasare
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.
Informācija darbdienās Gita Zariņa pa tālruni 26397236

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.