Rūjiena.lv

Mācību kurss "Bioloģiskā lauksaimniecība"

2017-10-05

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām uzņēmējus – profesionālās pilnveides izglītības programmā apgūt mācību kursu “BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” .

 

Mācību ietvaros kursanti apgūs tēmas: Eiropas Savienības un Latvijas likumdošana un normatīvie akti, kas jāievēro bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos. Bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanās process. Bioloģiskās saimniekošanas metodes lopkopībā un augkopībā. Pamatzināšanas grāmatvedībā un Ražošanas plāna izstrādē.

 

Mācību ilgums 180 stundas. Lekciju nodarbības , praktiskās mācības un nobeiguma darba izstrādi vadīs LLKC speciālisti. Kursanti iegūs praktiskās zināšanas mūsu novadu labākajās bioloģiskajās saimniecībās, kā arī  daudz laika  veltīs patstāvīgajām darbam , izstrādājot savas saimniecības attīstības un ražošanas plānu . Kursu nobeigumā būs izstrādātā darba „ Ražošanas plāna” aizstāvēšana un zināšanu pārbaude atbildot uz testa jautājumiem. Sekmīgi pabeidzot mācības, saņems apliecību, kas apstiprinās iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un dos iespēju sertificēt saimniecību.

 

Mācības plānojam no 26. oktobra līdz 20. decembrim. Teorētiskās mācības norisināsies Mūrmuižas ielā 9, Valmiera, ( 3.stāvs), praktiskās zināšanas - Vidzemes novadu saimniecībās.

 

Pieteikšanās mācībām līdz 17.10.2017.

 

Valmieras  konsultāciju biroja vadītāja Daiga Siliņa