Rūjiena.lv

Seminārs par aktualitātēm lauksaimniekiem

2017-10-05

Rūjienas Tautskolā, Skolas iela 8a, Rūjiena- 12. oktobrī plkst. 10.00
tēmas- aktualitātes darba drošībā un ar to saistītā likumdošanā
pasākums- Ieguldījumi materiālos aktīvos un jaunumi zaļināšanas prasībās LEADER finansējuma piesaiste.
Plašāka informācija www.laukutikls.lv