Rūjiena.lv

Iespēja iegūt Ugunsdrošības apliecību

2017-10-02

Foto
Valmieras tehnikumā ir iespēja iegūt Ugunsdrošības apliecību, kas saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, kopš šī gada nepieciešama uzņēmumos, kuros darbinieku skaits pārsniedz 10 cilvēkus.
Šādā kolektīvā ir nepieciešams persona, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. Tāpēc tiek piedāvāti ugunsdrošības 20 stundu kursi, kuros Jūs ne tikai izpildīsiet likuma prasības, bet arī zināsiet visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi veiktu sev uzticētos pienākumus objekta ugunsdrošības nodrošināšanai. Pēc ieskaites sekmīgas nokārtošanas tiks izsniegta izglītības iestādes APLIECĪBA.
Vairāk informācijas www.valmierastehnikums.lv