Rūjiena.lv

PA pārdod dzīvokļu īpašumus

2017-10-02

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr. 3 “Rūjmalas”, Jeros, Jeru pagastā, Rūjienas novadā – sākumcena EUR 1 200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 10.11.2017. plkst. 11‑30, pieteikšanās līdz 26.10.2017. plkst.16-00;
  • Nr. 4 “Rūjmalas”, Jeros, Jeru pagastā, Rūjienas novadā – sākumcena EUR 1 400.00, nodrošinājums EUR 140.00, izsole 10.11.2017. plkst. 13‑00, pieteikšanās līdz 26.10.2017. plkst.16-00;
  • Nr. 12 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – sākumcena EUR 1 000.00, nodrošinājums EUR 100.00, izsole 09.11.2017. plkst. 14‑30, pieteikšanās līdz 26.10.2017. plkst.16-00.

 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.