Rūjiena.lv

Lauksaimnieku organizācijas Viļņā diskutēja par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni

2017-10-02

29.septembrī Viļņā notika Lietuvas Republikas Lauksaimniecības kameras organizētā starptautiskā konference „Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotne: Lauksaimnieku interešu atzīšana”, kurā piedalījās arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un Zemnieku saeimas (ZSA) pārstāvji. Konferences laikā tika diskutēts par lauksaimnieku organizāciju kopīgu vienošanos par KLP nākotni pēc 2020.gada.

 

Kopīgajā valstu vienošanās dokumentā uzsvars tika likts uz lauksaimniecības būtisko lomu katras valsts tautsaimniecības un lauku apvidu dzīvotspējas nodrošināšanā. Tā kā esam Eiropas Savienības (ES) valstu saimē, tad tika uzsvērta arī taisnīguma un vienlīdzības principa būtiskā loma nākotnes KLP aspektā.

 

Kā galvenās prioritātes kopīgajā diskusijā par KLP nākotni tika noteiktas:

  • Dalībvalstu vienlīdzīguma princips - tiešo maksājumu līmeņu atšķirību novēršana.
  • Spēcīga KLP budžeta saglabāšana.
  • KLP vienkāršošana – apstākļu uzlabošana lauksaimniekiem, birokrātijas samazināšana.
  • Pārtikas ķēdes godīga darbība - jānodrošina lauksaimniecības nozares ilgtspējība, nodrošinot godīgas cenas lauksaimniecības produktiem.
  • Mazo un vidējo saimniecību efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana.
  • Riska pārvaldības efektivitāte un ienākumu atbalsts lauksaimniekiem - nesenās krīzes un mainīgie laika apstākļi rāda, ka pašreizējā riska pārvaldības un tirgus regulēšanas sistēma nav piemērota ātrai reaģēšanai.
  • Saiknes nodrošināšana starp KLP un klimata pārmaiņu mazināšanu. Nepieciešami pasākumi, lai mazinātu un pielāgotos aizvien pieaugošajām klimata pārmaiņām un to sekām.

_______________________________

 

Informāciju sagatavoja:

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sabiedrisko attiecību speciāliste.

 

Ilva Bērziņam Valsts Lauku tīkla Sekretariāta lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroja vadītāja

 

 

 

 

Par  Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

 

LOSP ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

 

Par biedrību „Zemnieku saeima”

 

Biedrība „Zemnieku saeima” ir ietekmīgākā lauksaimnieku organizācija Latvijā, kas dibināta 1999.gadā. Biedrības pamatdarbība ir biedru interešu pārstāvēšana, lauksaimniekiem labvēlīgas politikas veidošana, biedru informēšana un izglītošana. Mūsu biedri ir gandrīz 900 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Valdi veido 9 kongresā vēlēti zemnieki, kuri pārstāv visus reģionus un lauksaimniecības nozares. Biedri kopā apsaimnieko  vairāk kā 500 tūkst. ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.