Rūjiena.lv

Tautskolas piedāvājums septembrī

2017-08-30

IEKĻAUJ SAVĀ DIENAS KĀRTĪBĀ PATSTĀVĪGU MĀCĪŠANOS UN IZAUGSMI!

 

Rūjienas novada Tautskola

Rūjienā Skolas ielā 8a 

2017.gada septembra mēnesī piedāvā

 

Aušanas nodarbības  vadītājas Vija Rulle, Ausma Caune

projekts LEADER 

5.septembrī pl.9.00 Pamatnes uzvilkšana, pl.11.00 Steļļu iekārtošana

6.septembrī pl.9.00  Steļļu iekārtošana

14.septembrī pl.9.00 Pamatnes uzvilkšana, pl.11.00 Steļļu iekārtošana

15.septembrī pl.9.00 Steļļu iekārtošana

 

 

Floristikas nodarbība vadītāja Maruta Beinerte

Projekts LEADER 06. septembrī pl.17:00 (iepriekšēja pieteikšanās)

 

Zīda apgleznošanas  nodarbība vadītāja Antra Pavloviča

Projekts LEADER 14.septembrī pl.17:00 (iepriekšēja pieteikšanās)

 

Kulinārijas nodarbība vadītāja Līga Krustkalna

Projekts LEADER 23.septembrī pl.11.00

 

Tautas tradīcijas danči un rotaļas vadītāja Ilga Reizniece

Projekts LEADER 29.septembrī pl.15.00

 

Ķirbis ienāk pagalmā. 29.septembrī pl.15.00

 

Jogas nodarbības vadītāja Sabīne Paura mob.t. 26218865

Nodarbības notiks ceturtdienās 07.,14.,21.,28. septembrī  no pl.16:00

 

Informācija un pieteikšanās uz nodarbībām:

Rūjienas novada Tautskolas vadītāja Gita Zariņa mob.t. 26397236