Rūjiena.lv

Kursi mežsaimniekiem un lauksaimniekiem

2017-08-09

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC)LAP investīciju pasākumu 2014. -2020. gadam ietvaros piedāvā programmas- kursus-
1. NOTURĪGA MEŽAUDZE UN MEŽAUDZES AUDZĒŠANAS RISKI 21. un 22. augustā 2017.(kursi notiek Jelgavā un tās apkaimē)
2. EFEKTĪVAS MEDĪBU SAIMNIECĪBAS VEIDOŠANA (t.sk. medību infrastruktūra, medību produkcijas tālāka pārstrāde: gaļa, ādas, trofeju utt.) 25. un 26 augustā 2017. (kursi notiek Jelgavā un tās apkaimē)

 

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

 

Dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. - 2020. gadam līdzekļiem.

Vietu skaits ierobežots!

Kursa NOTURĪGA MEŽAUDZE UN MEŽAUDZES AUDZĒŠANAS RISKI apraksts

Kursa EFEKTĪVAS MEDĪBU SAIMNIECĪBAS VEIDOŠANA apraksts