Rūjiena.lv

LOSP aicina izvērtēt elektrības tarifu plānu piemērotību saimniecības vajadzībām

2017-07-28

Kā jebkurai mājsaimniecībai, arī lauku saimniecībām nozīmīga ir jebkuru izdevumu optimizēšana, lai neradītu nevajadzīgu un lieku slogu uz ražošanas izmaksām. Tāpēc vēlreiz vēršam lauksaimnieku uzmanību uz to, ka katrai saimniecībai individuāli ir jāizvērtē tarifu līdzsvarošanas, tarifu plānu, optimālo pieslēgumu jaudu un īslaicīgu jaudu nepieciešamību saimniecībā.

 

Lai nāktu pretī saimniecībām, kuras nolēmušas optimizēt pieslēguma jaudu, AS “Sadales tīkls” (AS“ST”) sniedz iespēju sazināties ar konsultantiem par visprecīzāko informāciju un konkrētas saimniecības tarifu plāna piemērotību.

            Galvenās, primārās darbības, kas jāizvērtē saimniecībām, lai optimizētu saimniecības jaudas izmantošanas efektivitāti ir sekojošas:

  • Atteikties no faktiski neizmantotās jaudas;
  • Izvelēties atbilstošu tarifa plānu un tirgotāju piedāvājumu;
  • Apvienot mazas jaudas pieslēgumus vienā;
  • Pagaidu pieslēgums;
  • Divu pieslēgumu izveidošana.

 

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis:Kā rāda vairāku saimniecību pieredze, izsverot visus par un pret un saprotot saimniecības vajadzības, tādejādi izvēloties pareizo pieslēguma tarifu, ir iespējams saimniecības budžetā ietaupīt ievērojamus līdzekļus. Ja mēneša griezumā summa, ko varētu nemaksāt var nelikties tik būtiska, tad gada griezumā tā var būt ievērojama. Aptaujājot LOSP dalīborganizāciju saimniecību pārstāvjus, jāsecina, ka atsevišķos gadījumos ar AS “ST” konsultantu palīdzību optimizējot un izvēloties pareizāko tarifu plānu tiešām ir iespējams ieekonomēt saimniecības līdzekļus.”

 

Tāpat atgādinām, ka klienti, kuri līdz ar AS “ST” sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņām 2016. gada 1.augustā savos objektos samazināja elektrotīkla pieslēguma jaudu, vēl līdz 2017.gada 31. jūlijam to var atjaunot bez maksas.

Pēc 1.augusta elektrotīkla pieslēguma jauda klientiem vairs netiks rezervēta un pieslēguma jaudas palielināšana tiks veikta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem.

 

Detalizētāka informācija LOSP mājas lapā: http://www.losp.lv/node/4827

 

_______________________________

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 59 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.