Rūjiena.lv

LOSP izbraukuma sapulce uz Vidzemes puses saimniecību “Zilūži”

2017-07-18

Rīt, 19.jūlijā plkst.11:00 zemnieku saimniecībā “Zilūži”, Kocēnu novada, Bērzaines pagastā notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) izbraukuma pārstāvju sapulce.

 

Sanāksmi sāksim ar “Zilūžu” saimnieka Jāņa Grasberga uzrunu, tāpat saimnieks klātesošos iepazīstinās ar saimniecības darbības virzieniem un finansējuma piesaisti, lai attīstītu idejas un īstenotu mērķus.

 

Sanāksmes turpinājumā A/S Sadales tīkls pārstāvji informēs par situāciju ar elektroenerģijas pieslēgumiem lauku saimniecībās un par iespējām palielināt vai atteikties no pieslēguma jaudām.

 

Arvien vairāk lauksaimnieki satraucas par jautājumu, kas saistīts ar “dabas skaitīšanas”, vai biotopu skaitīšanas plānu, tāpēc uz sanāksmi ir aicināti Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, lai skaidrotu neskaidrības, kas radušās lauksaimniekiem, kurus plānotās darbības jau skārušas un kuriem šis process vēl priekšā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sabiedrisko attiecību speciāliste

 

_________________________________________________________________________

 

 

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 59 lauksaimniecības nozaru, pārtikas pārstrādes un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.