Rūjiena.lv

Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

2017-07-20

Rūjienas novada pašvaldība īsteno projektu „ Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” Nr. 9.2.4.2/16/I/053. Aicinām Rūjienas novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Jūlijā projekta ietvaros ir paredzēta šāda aktivitāte:

Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

Rūjienas kultūras nama zālē Upes  ielā 9

21.jūlijā pl.18:00 mērķauditorija jaunieši

24.jūlijā pl.18:00 mērķauditorija senjori

31.jūlijā pl.18:00 aicināts ik viens interesents

1.augustā pl.18:00 aicināts ik viens interesents

Plūstošas -Mieru izstarojošas
Ritmiskas-Prieku izstarojošas
Deju meditācijas nodarbības!
Kopā vairosim sava ķermeņa ,gara un dvēseles Harmoniju caur deju.  Deja ir ceļš uz laimi.

 

Apģērbs viegls,ērts,dejisks.
Apavi mīksti,ienēsāti,iesaku deju čibas ar ādas zoli vai deju kurpes uz zema papēža.
Iesaku paņemt līdz vingrošanas paklājiņu priekš stiepšanās un relaksācijas.

(ja nav savs paklājiņš, nodrošināsim)

Nodarbību vadīs Evita Pavasare

Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja, kura ietvaros tiek pievērsta iedzīvotāju uzmanība fiziskām aktivitātēm netradicionālā veidā – deja, kustība, fiziska un emocionāla atslābināšanās, iekšējās harmonijas sajušana, fiziskā aktivitāte un mūzika.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekts tiek īstenots no 2017. gada jūlija līdz 2019. gada decembrim.

Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.rujiena.lv. 

Informācija Gita Zariņa mob.t.26397236


Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.