Rūjiena.lv

Aicinām uz Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi "Laikmeti" Rūjienas izstāžu zālē!

2017-07-07

Foto
Foto
Rūjienas izstāžu zālē no 11.06.2017.-31.07.2017. apskatāma Rūjienas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „LAIKMETI”, kas veltīta skolas 25 gadu jubilejai. Izstādē skatāmi audzēkņu diplomdarbi – lielformāta grafikas un gleznas, un 3D objekti, kas tapuši dažādos laika posmos.

Rūjienas Mākslas skola uzsāk Rūjienā savu darbību kā Valmieras Mākslas skolas filiāle 1989.gadā pedagogu Antras un Jāņa Galzonu vadībā, bet kopš 1992.gada skola dibināta kā Rūjienas pilsētas pašvaldības Mākslas skola. Šogad 1.jūlijā skola atzīmē savu 25 gadu jubileju.

Mūsu skolas uzdevums ir paplašināt mākslas izpratnes apvārsni un pasaules uztveri, metafizisku izpratni par personīgām sajūtām un attieksmi dzīves jēgas meklējumos. Visa pamatā ir daba – tās izpēte dod visdažādākās variācijas un kompozīcijas mainīgajā laika plūdumā, ko mūsu audzēkņi atspoguļo savos darbos.


Rūjienas mākslas skolas direktors Jānis Galzons ar kolektīvu.